Verejná lasertagová akcia

Miesto konania: Bratislava – podľa kalendára akcií

Dátum: podľa kalendára akcií 

Čas stretnutia účastníkov: 17:00 hod

Trvanie: lasertagová akcia – 1 hodina, celkovo treba počítať ešte cca + 30 min. na presun na hraciu plochu a späť

Účastnícky poplatok: 25.- Eur/ osobu

Podmienky účasti:

  • dobrý zdravotný stav,
  • uhradenie účastníckeho poplatku,
  • akceptovanie Pravidiel účasti na lasertagovej akcii.
Kto sa môže lasertagovej akcie zúčastniť?
Ktokoľvek, spĺňajúci hore uvedené podmienky, (pri neplnoletých účastníkoch akceptovanie pravidiel musí potvrdiť zákonný zástupca), kto sa chce dobre zabaviť, stráviť čas v prírode a skúsiť niečo nové.
 
Spôsob prihlásenia sa: e-mail na adresu info@lasertag.sk
 
Prihláseným účastníkom pošleme podrobné informácie a inštrukcie ohľadne dalšieho postupu mailom.
 

Ako to na väčšine našich verejných akcií býva zvykom, podujatie je otvorené pre kohokoľvek kto má chuť dať trochu  (primerane 😊 ) zabrať svojej telesnej schránke, stráviť čas v prírode na čerstvom vzduchu, vyskúšať niečo nové (ale samozrejme radi uvidíme aj účastníkov minulých open akcií 😊 ) a predovšetkým dobre sa zabaviť. Nie sú potrebné žiadne predchádzajúce skúsenosti ani zvláštne schopnosti. Zdravý, priemerne fyzicky disponovaný jedinec to v pohode zvládne.

Tešíme sa na Vás 🙂

Event na Šachtičkách.